Железнички возен ред за 2024 година

Петар Печков

Од 10-ти декември стапи на сила новиот возен ред на Македонски Железници Транспорт, кој важи следните 12 месеци, до 14-ти декември 2024.

Со актуелниот возен ред на МЖ Транспорт, патниците од  Железничка станица Велес  до Скопје и обратно можат да се возат со по осум   патнички возови.  Од Велес  до Битола  и обратно сообраќаат  по три,   до Гевгелија и назад по два, за Кочани патнички воз  и годинава нема.

Велес – Скопје  5,03 / 5,46 / 6,27 / 12,10 /14,24  недела не/ 15,24/  18,40 / 20,57 /

Од Велес за Битола 7,50/ 15,25/ 20,58/

Од Битола  3,15/ 12,47/ 18,23/

Од Велес за Гевгелија  7,25 / 17,47 /     

Од Гевгелија  4,40 / 17.02 /

Од Скопје  6,23 /6,53/  9,00 / 13,20 недела не / 14,30 /16,55 / 20,05/  22,40 /   

Градско:
за Велес   6.01 / 18,15 /    за Гевгелија 7,51 / 18,16 /
Чашка
за Велес  5,26 / 15,00/ 20,35/  за Битола 8,09/ 15,44/ 21,17/
Богомила
за Велес  4,48/14,22/19,57 /  за Битола 8,47/ 16,22/ 21,55

Меѓународни возови и годинава нема

Секое дополнување на возниот ред,  со нови патнички возови ќе биде навремено ажурирано

Поврзани »

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС РАСПИША ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 50 ПОРОТНИЦИ

Основен суд Велес, врз основа на чл.38 ст.3, чл.42 и чл.43 од Законот за судовите и Одлуката бр.02-2158/1 од 10.12.2015 година на Судски совет на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ бр.219/15 од 14.12.2015 година), а во врска со потребата од избор на судии поротници поради истек на мандатот, на ден 12.07.2024 година, го објавува следниот:

Квалитет на воздухот во Велес


АНКЕТА »

Дали ја пиете водата од природните чешми и бунари?

  • да
  • не
  • како кога
Резултати