Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола за каменоломот на Гроот

Петар Печков

Друштво за производство, трговија и транспорт "МИСА-МГ" ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за површински коп на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес, до локалната власт поднело барање за добивање на ,,Б,, интегрирана еколошка дозвола.   Дејноста на друштвото е индустрија на  минерали - инсталации  за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање  на  минерални  суровини. Согласно законската процедура, во оваа постапка се вклучени и граѓаните и тие  писмено до 5-ти август, можат да поднесат своја забелешка за работата на оваа инсталација.  

Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, врши експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник од локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес. Процесот на експлоатација на каменолом “Гроот” Велес се врши на површински коп. 

Потребно е да се истакне дека во процесот на ископот на железо - никлоносна руда и варовникoт, дробењето и сеењето не се создава отпад што би ја загрозил животната средина. Прашината што се создава за време на дробењето и сеењето со големина од неколку микрони па до неколку десетина микрони се отстранува со систем за отпрашување, т.е навлажнетата прашина се приземјува на земја. Количините на вода што се користат за отпрашување се занемарливи и со самото приземјување на навлажнетата прашина не се создаваат отпадни води кои би требало соодветно да се третираат- пишува во елаборатот. 

Тампонот и фракциите што се произведуваат биле со квалитет потврден од акредитирана лабораторија во земјава. Проектиран капацитет за производство изнесува  800 илјади тони годишно, 700 илјади се варовник и 100 илјади се никел. 

Операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, врши експлоатација на железо - никлоносна руда и варовник од локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес. 

Од страна на операторот МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, е ангажирана соодветна опрема, механизација и работна сила за експлоатација на варовник и никел од локалитет ,,ГРООТ,, Општина Велес.

Целокупната документација содржана во барањето, предлог-програмата за подобрување и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита на животната средина е достапна за заинтересираната јавност на веб страната на Општина Велес: www.veles.gov.mk

loading...

Поврзани »

loading...

Општина Велес објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на територија на Општина Велес за набавка енергетски ефикасно грејно тело за 2019 година

Детали

Ронтис вработува техничар во оддел за одржување

Швајцарска мултинационална компанија активна во областа на фармацијата и производство на медицински помагала заради зголемување на својот постоечки капацитет има потреба да вработи:
Техничар во оддел за одржување

Ронтис вработува 20 оператори во производство

Швајцарската мултинационална компанија активна во областа на фармацијата и производство на медицински помагала РОНТИС, заради зголемување на својот постоечки капацитет во фабриката во Велес, има потреба да вработи:
20 (дваесет) Оператори во производство

АКРЕДИТИВ ДООЕЛ
Друштво за сметководствени
услуги и финансиски консалтинг.
Тел: 071 390 738; 078 375 014
akreditiv14@gmail.com


АНКЕТА »

Колку сте задоволни од настапот на македонските репрезентативци на ЕП во одбојка?

  • Дадоа максимум
  • можеа повеќе
  • за прв пат учество, одлични беа
  • запоставени, а не направија горди
Резултати