Велешките акцијаши со работна акција на уредување на околината на Спомен костурницата, го одбележаа 1 Април, ден на акцијаштвото (фото)

Петар Печков

Велешките акцијаши го одбележаа 1 април, денот на акцијаштвото. Ја  чистеа и уредуваа околината на Спомен Костурницата и засадија садници чемпрес. Со ова тие го одбележаа денот на доброволното работно ангажирање, да се потсетат на минатото, но и да ги анимираат помладите за нивна вклученост во акцијаштвото.  

„Целта е старите акцијаши кои имаме повеќе сојузни акции од подрачјето на поранешна Југославија да го возобновиме акцијаштвото како  граѓански активизам, во  кои ќе се вклучат и помладите со што традицијата би продолжила.  Тие сигурно имаат слушано за работни акции од нивните постари во семејството, но не знаат што тоа значи во пракса. Сакаме преку нашето искуство да им пренесеме мотивација да се ангажираат доброволно во уредувањето на градот, на јавни површини. Да се почувстуваат одговорни во негувањето  на комуналната инфраструктура и разубавување на Велес“ – кажа Драган Миладиновски член на граѓанското здружение „Акцијаши ветерани“.  

Тие работеа на расчитување на зеленилото околу Спомен Костурницата.  Досега членовите на здружението сами се снаоѓаа со алати за работа,  гребло, лопати, копачи, а денес добија донација во опрема од  Ердован Етоски, жител на велешка Мелница, кој живее во Швајцарија.

„Не можеме како некогаш да градиме пруги и мостови, но ги градиме младите во одговорни членови на заедницата. Некој треба да ја продолжи традицијата. Работев пред 45 години кога се градеше објектот, на уредување на зеленилото, еве ега повторно сум тука “  - кажа Марина Јовева, членка на здружението, поранешен акцијаш.

Во акцијата учествуваа и сите петмина вработени од велешкиот Народен музеј, кој секој според можностите дадоа придонес во уредувањето на околината на Спомен Костурницата, која е во нивна надлежност за чување и одржување.

Поврзани »

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС РАСПИША ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 50 ПОРОТНИЦИ

Основен суд Велес, врз основа на чл.38 ст.3, чл.42 и чл.43 од Законот за судовите и Одлуката бр.02-2158/1 од 10.12.2015 година на Судски совет на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ бр.219/15 од 14.12.2015 година), а во врска со потребата од избор на судии поротници поради истек на мандатот, на ден 12.07.2024 година, го објавува следниот:

Квалитет на воздухот во Велес


АНКЕТА »

Дали ја пиете водата од природните чешми и бунари?

  • да
  • не
  • како кога
Резултати