Во првиот квартал годинава, во Велес има склопено 66 брака и 44 разводи

Петар Печков

Во првото тромесечие од годинава во општина Велес биле склучени  66 бракови. Во истиот период имало  44 регистрирани разводи. Ова се податоци кои ги објави Државниот завод за статистика, за првиот квартал од годината.  

За потсетување Управата за водење на матична евиденција Велес во 2023 има  регистрирано  416 склопено  брака, или има зголемување во однос на претходните години

Во текот на ланската 2023 година бројот на разводи случени на територијата на Основен суд Велес заведени се вкупно 149 тужби за развод на брак, или има намалување во однос на претходните години.

Поврзани »

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС РАСПИША ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 50 ПОРОТНИЦИ

Основен суд Велес, врз основа на чл.38 ст.3, чл.42 и чл.43 од Законот за судовите и Одлуката бр.02-2158/1 од 10.12.2015 година на Судски совет на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ бр.219/15 од 14.12.2015 година), а во врска со потребата од избор на судии поротници поради истек на мандатот, на ден 12.07.2024 година, го објавува следниот:

Квалитет на воздухот во Велес


АНКЕТА »

Дали ја пиете водата од природните чешми и бунари?

  • да
  • не
  • како кога
Резултати